Disclaimer

Content op deze website kan een of meerdere gesponsorde links bevatten. Dankzij deze samenwerkingen kan Animeazing.nl blijven zorgen voor interessante blogs over anime. Lees hier meer over ons privacybeleid.

Disclaimer voor Animeazing.nl

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    • de eigenaar: de eigenaar van de website;
    • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Bozenka Vermeulen, hierna te noemen Animeazing.nl, verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
Animeazing.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Animeazing.nl spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Animeazing.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Animeazing.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Animeazing.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Animeazing.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Voor vragen of informatie wordt verwezen naar het contactformulier op deze website.